Line Dance Family (Šeima)

Dalyviai
Family Kids – 2, 3 skirtingų kartų šokėjai, turintys giminystės ryšį, tarp kurių jauniausias nuo 0 iki 12 metų. Pvz.: tėvai + vaikai; seneliai + anūkai; tetos, dėdės + dukterėčios, sūnėnai.
Family  Teen – 2, 3 skirtingų kartų šokėjai, turintys giminystės ryšį, tarp kurių jauniausias nuo 13 iki 24 metų. Pvz. tas pats.
Family Siblings Junior – 2, 3 tos pačios kartos šokėjai, turintys giminystės ryšį, kurių amžius nuo 0 iki 18 metų. Pvz.: broliai, seserys, pusbroliai, pusseserės.
Family Siblings Adult – 2, 3 tos pačios kartos šokėjai, turintys giminystės ryšį, kurių amžius nuo 19 metų. Pvz.: broliai, seserys, pusbroliai, pusseserės; vyras + žmona.
Large Family – 4 ir daugiau skirtingų kartų šokėjų, turinčių giminystės ryšį. Amžiaus ribojimų nėra.

Kiekviena grupė / šeima FAMILY  turi turėti savo pavadinimą ir varžybose gali tik vieną kartą šokti toje pačioje kategorijoje ir tuo pačiu vardu.
Bet kuris grupės  narys gali šokti bet kurioje kitoje šokių kategorijoje ir kitoje grupėje.

Pagrindinės šokių taisyklės
Grupė / šeima šoka šokį, kurį kiekvienais metais parenka KLŠA.
Privaloma šokti visus žingsnius pagal aprašymą be žingsnių variacijų.

Judesių apribojimai
Negalima įžangoje šokti žingsnių.
Negalima keistis vietomis.
Negalima šokti pasisukus į skirtingas sienas.

Muzika
Naudojama originali muzika.
Šokio trukmė 2 min.
Šokio įstojimas skaičiuojamas.

Apranga
Nėra specialių reikalavimų rūbams (išskyrus saugumo reikalavimus).
Galimi marškinėliai su savo klubo, šeimos užrašu.
Avalynė – pritaikyta šokiams.
Negalima naudoti butaforijos (kaukės, ginklai ir pan.).
Draudžiamas teatrinis grimas.