Apie mus

 
Kantri ir linijinių šokių asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis, nesuteikiantis naudos sau juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti viešuosius interesus. Kantri ir linijinių šokių asociacija įkurta 2006 m. rugsėjo mėn. 01 d. Steigimo sutarties pagrindu. Asociacija veikia laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso , Asociacijos įstatymo bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir savo veiklą grindžia įstatais. Asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organą – Prezidentą. Asociacijos veiklai laikotarpiu tarp visuotinių narių susirinkimų vadovauja kolegialus valdymo organas – asociacijos valdyba.
Asociacijos prezidentė - Vilma Grikinė
Asociaicijos valdyba:   
pirmininkė - Rūta Židžiūnienė
nariai: Egidija Merenanu, Daina Tamulionienė, Renata Janušonienė, Vilma Petrošienė
 
Asociacijos nariams visuose asociacijos organizuojamuose renginiuose taikomos nuolaidos:
varžyboms - 30%
seminarams - 30%

Kaip tapti asociacijos nariu?

Asociacijos nariu yra asmuo, raštu pateikęs norą tapti Asociacijos nariu, sumokėjęs stojamąjį mokestį ir priimtas į narius Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
Laisvos formos prašymą tapti asociacijos nariu siųsti V.Grikinė ( vilma.grikine@gmail.com ) nurodant du, galinčius jį rekomenduoti asociacijos narius. Kandidatas kviečiamas ir turi dalyvauti visuotiniame Asociacijos narių susirinkime, kuriame svarstomas kandidato prašymas.
 
Kantri ir linijinių šokių asociacija:
Atstovauja  Lietuvos valstybės interesus kitose valstybėse ar tarptautinėse organizacijose.
Vykdo visuomenei naudingą veiklą, rengiant ir įgyvendinant švietimo, meno, kultūros plėtros projektus.
Organizuoja  seminarus, festivalius švietimo, meno, kultūros bei sporto organizavimo ir plėtros klausimais.
Bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, asociacijomis, dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose.
Įtvirtina aukštus etinius ir profesinius sugebėjimus, suteikti galimybę kiekvienam Kantri ir linijinių šokių asociacijos nariui atskleisti savo profesijos naudingumą visuomenei...