TAISYKLĖS

 

 KANTRI IR LINIJINIŲ ŠOKIŲ ASOCIACIJOS VARŽYBŲ TAISYKLĖS


Galite atsispausdinti paspaudę nuorodą TAISYKLĖS

Šios taisyklės taikomos visoms Kantri ir linijinių šokių asociacijos (KLŠA) varžyboms.
Kai kuriems renginiams gali būti išleidžiamos papildomos taisyklės.
KLŠA yra visų KLŠA narių organizuojamų varžybų kontroliavimo institucija.
KLŠA varžybų sezonas prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
 
DĖMESIO taisyklių pakeitimai:
MINI2 – leisti dalyvauti antrus metus, nesvarbu kokias vietas užima.
KLŠA reitinginėse varžybose Newcomer Tini, Kidie 1 ir 2, Junior 1 ir 2, jeigu vaikas surenka taškus vadovaujantis
GOLD taisyklėmis, turi rinktis eiti į aukštesnį lygį arba į vyresniųjų to paties lygio grupę.

Įsigalioja nuo 2024 m.
Proline, Social group, Showdance Kids grupių vaikų amžius 0 - 11 m.
Proline, Social group, Showdance Junior grupių šokėjų amžius 12 - 19 m.
Visos KLŠA varžybose dalyvaujančios komandos turi įsigyti ID komandos kortelę, kurios kaina – 10 Eur.
 

PAGRINDINĖS TAISYKLĖS

 
VARŽYBŲ ORGANIZAVIMO TVARKA
 
-        Teisę organizuoti varžybas suteikia KLŠA valdyba KLŠA nariui pateikus raštišką prašymą.
-        Varžybos įtraukiamos į varžybų tvarkaraštį ir skelbiamos viešai.
-        Varžybų tvarkaraštis skelbiamas likus ne mažiau kaip savaitei iki varžybų.
-        Varžybas sudaro atrankiniai turai ir finalai.
-        Varžybose kiekvienas šokis vertinamas atskirai. Jeigu vyksta atrankos kiekvienas šokis taip pat vertinamas ir kiekvienas šokis į finalą vedamas atskirai.
-        Finale šoka daugiausiai 10 dalyvių. Jeigu dalyvių yra 11–16, į finalą patenka 8 (jeigu lygiosios, – 7) šokėjai, jeigu 17 ir daugiau – 10 (jeigu lygu, – 9) šokėjų.
-        Vienu metu šokančiųjų aikštelėje skaičius priklauso nuo aikštelės dydžio, bet ne daugiau nei 12 šokėjų. Šokama 2 (dviem) linijomis.
-        Teisėjų vertinimas slaptas.
 
 
VARŽYBŲ PROCEDŪRA
 
-        Už varžybų eigą yra atsakingas vyriausiasis teisėjas ir varžybų organizatorius.
-        Šokėjai privalo prisistatyti šokių aikštelės koordinatoriui prieš 15 min. iki varžybų.
-        Šokių aikštelės koordinatorius nurodo šokėjo vietą aikštelėje.
-        Šokėjai, neprisistatę šokių aikštelės koordinatoriui, gali būti diskvalifikuoti tame šokyje.
-        Visais atvejais vyriausiojo teisėjo sprendimas yra lemiamas.
-        Varžybose teisėjauja KLŠA licencijuoti teisėjai ir teisėjai, turintys pasaulinių linijinių šokių organizacijų teisėjo kvalifikaciją.
-        Varžybose vienoje sesijoje teisėjauja ne mažiau kaip 5 teisėjai.
-        Vienoje sesijoje gali teisėjauti ne daugiau kaip du teisėjai, atstovaujantys tam pačiam
klubui.
-        Varžybose teisėjams neleidžiama vertinti savo pirmos eilės giminių (tėvų, vaikų, sutuoktinių, brolių, seserų).
-        Tose pačiose varžybose galima šokti tik vienoje amžiaus grupėje.
 
ŠOKIŲ AIKŠTELĖJE
 
-        Visi dalyviai privalo laikytis pagarbos šokių aikštelėje ir nenaudoti jokių skysčių, miltelių, chemijos arba bet kokios kitos medžiagos, galinčios pakeisti ar sugadinti šokių aikštelę arba sukelti stresą varžovui arba varžybų organizatoriui.
-        Visi dalyviai turi gerbti vieni kitus ir vieni kitiems netrukdyti.
-        Vykstant varžyboms negalima palikti šokio aikštelės. Už tai gali būti skiriama bauda.
-        Visiems varžybų dalyviams turi būti sudaryta galimybė parepetuoti varžybų šokius šokių aikštelėje prieš varžybas.
-        Salės koordinatoriui nurodžius šokėjo vietą aikštelėje, šokio metu jis turi judėti aprašyme nustatytomis kryptimis, išlaikydamas nepakitusią savo padėtį kitų varžybų dalyvių atžvilgiu ir nepažeiti į kito šokėjo erdvės.
-        Šokėjas/dalyvis privalo avėti šokių avalinę šokių erdvėje, parketo dalyje (lauko avalinė ar bet kokia kita avalinė kuri gali pažeisti parketo dangą draudžiama).
 
 
VARŽYBŲ ŠOKIAI
 
-        Varžybų šokiai ar šokių nuorodos skelbiami KLŠA interneto svetainėje ir / ar socialiniuose tinkluose.
 
 
Perėjimas iš vieno kvalifikacijos lygio į kitą

-        Dalyvaujantiems KLŠA varžybose šokėjams įskaitomas turimas pasaulinių linijinių šokių organizacijų kvalifikacijos lygis. Šalies varžybose įgytas kvalifikacijos lygis tarptautinėse varžybose negalioja.
 
-        Šokėjas pereina į aukštesnį lygį, kai surenka reikiamą kiekį kvalifikacijos taškų. Šokėjas gali pereiti į žemesnį lygį, jei nedalyvauja varžybose 2 (dvejus) metus iš eilės (skaičiuojama nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) ir vėl pradeda šokti varžybose (išskyrus I lygį (angl. Newcomer).
-        Perėjimo į aukštesnį lygį lentelė:

Divizija
Reikiamų taškų skaičius
Nauja divizija
Starter
2
Newcomer
Newcomer
2
Novice
Novice
4
Intermediate
Intermediate
6
Advanced
Couple, ProAm Social
1
Couple Newcomer
Couple, ProAm Newcomer
1
Couple Novice
Couple, ProAm Novice
2
Couple Intermediate
Couple, ProAm Intermediate
3
Couple Advanced
Partner Starter
2
Partner Experienced
 


Linijiniai šokiai
Divizija/Lygis
Aukštesnė divizija/lygis
Taškai
Taškai karegorijose
Asmeninis sprendimas pereiti į kitą lygį
 
Sąlygos laimėjimui fiksuoti:
Classic
Showcase
 Free
 Classic
 Open
 Free
 Classic
 Open
PRIVALOMAS
ALTERNATYVUS VARIANTAS
Mini 1,2 ir Special Heroes
 
Starter
Newcomer
2
2
 
 
 
 
 
Taip
Laimėti prieš 2 dalyvius ir daugiau
Laimėti Pasauliniame čempionate prieš 1 dalyvį arba be dalyvių.
Newcomer
Novice
2
2
 
 
 
 
 
Taip
Laimėti prieš 2 dalyvius ar daugiau Classic AR Open kategorijoje
Laimėti Pasauliniame čempionate prieš 1 dalyvį arba be dalyvių Classic AR Open kategorijoje
Novice
Intermediate
4
4
 
 
 
 
 
Taip
Intermediate
Advanced
6
2
2
2
 
 
 
Ne
Laimėti prieš 2 ar daugiau dalyvių Classic IR Open kategorijose
Laimėti Pasauliniame čempionate prieš 1 dalyvį arba be dalyvių Classic IR Open kategorijoje
Advanced
Star
12
2
2
2
2
2
2
Ne
Laimėti prieš 2 ar daugiau Line Classic IR Line Open, IR Showcase Classic IR Showcase Open kategorijose
Laimėti Pasauliniame čempionate prieš 1 dalyvį arba be dalyvių Classic IR Open, IR Showcase Classic Ir Showcase Open kategorijose kategorijoje
Stars
Netaikoma
Free Style Starter
Free Style Experienced
2
2
 
 
 
 
 
Taip
Laimėti prieš 2 dalyvius ir daugiau
Laimėti Pasauliniame čempionate prieš 1 dalyvį arba be dalyvių.
Free Style Experienced
Netaikoma
 
-        Starter, Newcomer ir Novice šokėjai į bet kurį aukštesnį lygį gali pereiti savo noru, asmeniniu sprendimu.
-        Newcomer Kiddie 1, Kiddie 2, Tiny leisti pasilikti savo divizijoje nekeičiant privalomai aukštesnio lygio arba eiti į vyresnę amžiaus grupę surinkus reikiamą skaičių taškų.
-        Taškams įtakos neturi perėjimas į kitą amžiaus grupę.
-        Privaloma pereiti į aukštesnį lygį surinkus atitinkamą taškų kiekį ir bent kartą laimėjus prieš 2 ar daugiau konkurentų.
-        Taškai:

Dalyviai
1 vieta
2 vieta
3 vieta
4 vieta
5 vieta
1
0,5
 
 
 
 
2
0,5
 
 
 
 
3+
1
 
 
 
 
10+
1
0,5
 
 
 
15+
1
0,5
0,25
 
 
20+
1
0,5
0,25
0,25
 
25+
1
0,5
0,25
0,25
0,25
    
-       Iškovoti taškai lieka, kol šokėjas pereina į kitą diviziją.
-        Jei dalyvis nedalyvauja jokiose KLŠA varžybose 2 metus (1 metai yra nuo 1.1. iki 12.31.), gali pereiti į žemesnį lygį. Šokėjas negali grįžti į Starter diviziją, jeigu jis dalyvavo aukštesniame lygyje.
-        Advanced lygio šokėjai nedalyvavę KLŠA varžybose 2 metus (1 metai yra nuo 1.1. iki 12.31.), gali pereiti į žemesnį lygį arba pasilikti savo lygio divizijoje.
amžiaus grupės ar gali po dviejų metų likti tame pačiame lygyje/ ar turi pereiti į žemesnį lygį
-       KLŠA Stars lygu Gold stars.
-       Tarptautinės asociacijos (GOLD) pasiektas lygis prilyginamas kantri ir linijinių šokių asociacijoje.
 
Amžiaus grupės

-        Šokėjo amžius nustatomas pagal tai, kiek metų šokėjui yra arba sukaks einamaisiais metais.
-        Iki 30 m. galima šokti tik savo amžiaus divizijoje.
-        Youngster ir Adult divizijos gali šokti tik savo amžiaus grupėje.
-        Visos divizijos nuo Youngster ir Adult negali pereiti į vyresnę amžiaus grupę, šokėjo amžius turi atitikti amžiaus kategoriją, tačiau aukštesnės/vyresnės, kaip Adult divizijos leidžiama judėti žemyn link Adult divizijos.
-       Visoms divizijoms nuo Youngster ir žemiau neleidžiama pereiti į jaunesnio amžiaus divizijas, bet divizijos, kurios yra žemiau Youngster, gali pereiti aukštyn link Youngster divizijos.
-       Galima judėti žemyn visose Star divizijose (išskyrus žvaigždes iki 20 metų).
-       Poroms ir partneriams leidžiama šokti kartu su 2 skirtingo amžiaus grupėmis.
-       „ProAm“ ir „ProPro“ profesionalui neleidžiama grįžti kaip Am.
-        Linijinių šokių, ProAm / ProPro ir Couple įgūdžių lygis gali skirtis.

 
Lyčių reikalavimai

-        Linijiniuose šokiuose varžosi moterys prieš moteris, vyrai prieš vyrus.
-        Free style kategorijoje lyčių apribojimo nėra.
-        Grupėse ir komandose gali būti bet kokios šokėjų pagal lytį.
-        Poriniuose šokiuose šokėjai neskirstomi lytimis.
 
 
Varžybų rūbai ir avalynė

-        Specialių reikalavimų rūbams nėra (išskyrus saugumo reikalavimus), avalynė turi būti tinkama šokiams.
-        Moterims, merginoms ir mergaitėms privaloma dėvėti pėdkelnes ir kelnaites, jei šokio metu jos matomos.
-        KLŠA rengiamose varžybose kaubojiški batai privalomi tik Line Classic kategorijoje, taip pat Line Showcase Classic, Couple, ProAm, ProPro ir Partner Experiens kategorijose. Classic kategorijoje kaubojiškų batų reikalavimas nėra taikomas visoms divizijoms iki 16 metų (tame tarpe ir Youngster) . Open kategorijoje kaubojiški batai neprivalomi.
-        Skrybėlės vyrams privalomos tik Classic kategorijoje ir porų lyderiams, išskyrus poroje šokant WCS.
-        Negalima naudoti jokios butaforijos ir įrankių (kaukės, ginklai ir pan.), išskyrus kai kuriuos komandinius pasirodymus.
-        Mažiausias kaubojiškų batų kulniukas 2,5 cm.
-        Dalyviams individualiuose divizijose klubo reklama neleidžiama. Leidžiami tik nedideli rėmėjų logotipai.
-        Komandinėse rungtyse galimi užrašai su savo klubo užrašu.
 
Muzika
 
-        Naudojama originali muzika.
-        Originali muzika naudojama visus metus, muzika nekeičiama.
-        Šokio trukmė 2 min., skaičiuojama nuo įstojimo – Line Classic/Open, Free Style, Partner, Wheelchair.
-        Line Showcase   2 -2 ½ min, priklausomai nuo muzikos redagavimo. Šokio pradžia neįskaičiuojama.
-        ProAm, ProPro ir Couple Classic trunka 1 ½ min. Šokio pradžia neįskaičiuojama.
-        ProAm, ProPro & Couples Classic Showcase 1 ½ - 2 min. priklausomai nuo muzikos redagavimo. Šokio pradžia neįskaičiuojama.
-        Apšilimo metu muzika skamba ne mažiau kaip 30 sek. nuo įstojimo pradžios.
 
 
 
Baudos   
 
-        Vieno teisėjo sprendimu skiriamos baudos:
 
Rezultatas mažinamas 1 vieta:
C – kostiumas ir išvaizda neatitinka taisyklių reikalavimų
(t. y. trūksta batų ir kepurių, jei kategorijoje prašoma. Šokama be pėdkelnių)
 
B – nesilaikoma šokio aprašymo (taikoma tik Solo, Partner ir divizijoms su vežimėliais)
 
F –pažeidžiama kito šokėjo erdvė, nesilaikoma šokio krypties atlikant variacijas,
(t.y. atsitrenkia vienas į kitą. Showcase – reikia išnaudoti visą parketą, o ne tik šokti prieš teisėjus)
 
U – elgiamasi nepriimtinai
(t.y., įžeidžiantys gestai teisėjams, šokėjams ar žiūrovams. Gali būti susiję su smurtu, seksualiniu elgesiu...)
 
M – naudojami neleistini judesiai
T – nesilaikoma ritmo reikalavimų viso šokimo metu

 
-        Teisėjų kolegijos sprendimu skiriama bauda:
 
X – visų teisėjų bendru sprendimu skiriama paskutinė vieta arba diskvalifikacija, kai susiklosto ekstremalios situacijos arba šokėjas palieka parketą.
 
 
Lietuvos čempionatas

-       Čempionate gali dalyvauti šokėjai, kurie dalyvavo bent vienuose KLŠA varžybose tais metais.
-        Užsienietis gali dalyvauti KLŠA čempionate, jeigu dalyvavo bent vienose KLŠA varžybose tais metais. Dalyvis laimėjas savo divizijoje tampa 1 vietos laimėtojas, bet ne Lietuvos čempionu. Lietuvos čempionu tampa pirmas po užsieniečio laimėjas lietuvis šokėjas.


LINIJINIAI ŠOKIAI

 
Vaikai (angl. Mini/Kids)
Mini (individualiems šokėjams) / Kids (komandoms)
 
Amžiaus grupės
Mini 5 - (amžius 0-5m.)
 
Mini 6 (amžius 6 m.)
 
Mini 7 (amžius 7 m. )
 
Mini 8 (amžius 8 m.)
 
Mini 9 (amžius 9 - 10m.)
 
Special Heroes – visos amžiaus grupės

 
Absoliučios (angl. Overall) vietos skyrimas


Mini 1 / Mini 5, Mini 6
- GOLD tarpatutinėse varžybose Mini 1(0-6m.) - šoka 1 šokį.
- KLŠA varžybose Mini 1 keičiama į Mini 5 (vaikai 0-5m.), Mini 6 (6m.) - šoka 2 šokius.
- KLŠA varžybose visi šokėjai vertinam 1 – vietomis - KLŠA šokami 2 šokiai
- Mini 1 grupėje gali šokti iki 7 m. vėliau pereina į aukštesnes kategorijas : Mini 2 ar Starter .

Mini 2 / Mini 7, Mini 8, Mini 9
- GOLD tarpatutinėse varžybose Mini 2 (7-9m.) - šoka 2 šokius.
- KLŠA varžybose Mini 2 keičiama į grupes pagal metus : Mini 7, Mini 8, Mini 9 - šoka 3 šokius.
- KLŠA varžybose šokėjai vertinami ir apdovanojami 1,2,3 – vietomis -  KLŠA šokama 3 šokius - privalomai šoka 2 šokius.
- Mini 2 grupės šokėjai gali šokti 2-us metus, nesvarbu kokia vieta buvo užimta imtinai iki 10 metų, vėliau pereina į aukštesnes kategorijas : Starter ar Newcomer.
 
Special Heroes
- KLŠA šokama 2 šokius
- KLŠA varžybose šokėjai vertinami ir apdovanojami 1,2,3 – vietomis
Amžiaus grupės neskirstomos, grupė pritaikyta šokėjams su protine negalia.
 

Dalyviai

Mini 1 / Mini 5, Mini 6 lygis skirtas pradedantiems šokti vaikams, kol jiems sueina 6.
Mini 2 / Mini 7, Mini 8, Mini 9 lygis skirtas pradedantiesiems šokėjams, kurie šoka pirmus metus (nuo praėjusių metų rudens) ir gali šokti 2-us metus, nesvarbu kokia vieta buvo užimta imtinai iki 10 metų, vėliau pereina į aukštesnes kategorijas : Starter ar Newcomer.
-        
 
Varžybų organizavimo tvarka

-        Varžybas sudaro vienas turas. Šokėjai vertinami vietomis.
 
 
Pagrindinės šokių taisyklės
-        Privaloma šokti visus žingsnius pagal aprašymą be žingsnių variacijų.
-        Priekyje ir gale kartu šoka du šokėjai pagalbininkai.
 
 
Judesių apribojimai

-        Įžangoje galima šokti vietoje vieno žingsnio spinduliu.
 
Kitos amžiaus grupės ir Showcase
 
Amžiaus grupės

0–7 m. (angl. Tiny)
8–9 m. (angl. Kiddie1)
10–11 m. (angl. Kiddie2)
12–13 m. (angl. Junior1)
14–15 m. (angl. Junior2)
16–19 m. (angl. Youngster)
20–29 m. (angl. Adult)
30+ m. (angl. Jade)
40+ m. (angl. Pearl)
50+ m. (angl. Ruby)
60+ m. (angl. Emerald)
70+ m. (angl. Platinum). Netaikoma Showcase.
 

Divizijos

Starter
Newcomer Classic
Newcomer Open
Novice Classic
Novice Open
Intermediate Classic
Intermediate Open
Advanced Classic
Advanced Open
Showcase Classic
Showcase Open
 
 
Classic kategorijos šokiai
Smooth
Rise & Fall
Lilt
Open kategorijos šokiai
Cuban
Funky
Showdance
 
Absoliučios (angl. Overall) vietos skyrimas

-        Kad būtų skiriama absoliuti (angl. Overall) vieta, šokėjas turi šokti 2 šokius

Pagrindinės šokių taisyklės

-        Šokių įstojimas skaičiuojamas (išskyrus Showcase).
-        Starter ir Newcomer lygiuose privaloma šokti visus žingsnius pagal aprašymą be žingsnių variacijų.
-        KLŠA reitinginėse varžybose galioja: Newcomer Tini, Kidie 1 ir 2, Junior 1 ir 2, jeigu vaikas surenka taškus vadovaujantis
GOLD taisyklėmis, turi rinktis eiti į aukštesnį lygį arba į vyresniųjų to paties lygio grupę.
-        Novice, Intermediate ir Advanced pasisukus į pirmą sieną privaloma šokį atlikti be variacijų.
-        Variacijos turi nekeisti šokimo krypties ir trukti ne daugiau nei 2 taktus (8 muzikos mušimus, kai metras 4/4, ar 6 muzikos mušimus, kai metras 3/4) reikia šokti be variacijų. Tarp variacijų turi būti 2 taktai šokio pagal aprašymą. Šokiuose iš kelių dalių kiekviena dalis vieną kartą turi būti sušokta be variacijų.
-        Showcase – iš anksto paruoštas junginys, kurio intencija interpretuoti muziką. Turi būti šokamos pasikartojančios dalys atsižvelgiant į muzikos pobūdį, frazes. Pradėti šokti galima bet kurioje šokių aikštelės vietoje netrukdant kitam šokėjui.


Judesių apribojimai

-        Įžangą galima šokti vietoje vieno žingsnio spinduliu.
-        Draudžiama akrobatika, jete, špagatas, judesiai sėdint ar gulint (išskyrus jeigu tai yra aprašymo dalis).
-        Showcase draudžiama akrobatika ir judesiai gulint.
     

Free style

 
Kategorijos

Free style Starter
Free style experienced


Amžiaus grupės

0–12 m. (angl. Kids)
13–19 (angl. Teens)
20–30 (angl. Adults)
31–50 (angl. Chrome)
51+ (angl. Platinum)
 
Absoliučios (angl. Overall) vietos skyrimas

-        Kad būtų skiriama absoliuti (angl. Overall) vieta, šokėjas turi šokti 2 iš 3 šokių.
 
Dalyviai
-        Free style start skirtas visiems šokėjams be apribojimų. Free style experienced lygio šokėjai negali šokti šioje kategorijone.
-        Free style experienced skirtas visiems šokėjams be apribojimų. Taip pat Free style start   šokėjams surinkusiems taškus savo kategorijoje.
 
 
Pagrindinės šokių taisyklės

-        Šokių muzika įskaičiuota.
-        Free style starter privalo šokti skirtą choreografiją variacijos negalimos.
-        Free style experienced privalo sušokti pilną choeografijos derinį. Po pirmos sienos leidžiamos variacijos. Privalomai sušokti galima tik vieną aštuntuką.pilnos choreografijos.
-        8 skaitmenų (=2 taktų) originali, nepakeista choreografija susideda iš 4/4 muzikos ar 6 skaitmenų (=2 taktų) 3/4 laiko muzikos. Variacijos atliekamos šokio kryptimi.
 
Judesių apribojimai
      -    
Įžangą galima šokti vietoje vieno žingsnio spinduliu.
-        Draudžiama akrobatika, tilteliai, judesiai sėdint ar gulint. Neleidžiami nepadorūs judesiai.

 
 

PORINIAI ŠOKIAI

 
Couple, ProAm
 
Amžiaus grupės
0–7 m. (angl. Tiny)
8–11 m. (angl. Kiddie)
12–15 m. (angl. Junior)
16–19 m. (angl. Youngster)
20–29 m. (angl. Adult)
30+ m. (angl. Jade)
40+ m. (angl. Pearl)
50+ m. (angl. Ruby)
60+ m. (angl. Emerald)
70+ m. (angl. Platinum). Netaikoma Showcase
 
Šokiai

Starter = 3 Dances - Cha Cha, Two Step, WCS
Newcomer = 4 Dances - NC2S, Cha Cha, Two Step, WCS
Novice = 6 Dances - NC2S, Cha Cha, Waltz, Two Step, ECS, WCS
Intermediate = 8 Dances - Triple Two, Polka, NC2S, Cha Cha, Waltz, Two Step, ECS, WCS
Advanced = 8 Dances - Triple Two, Polka, NCS, Cha Cha, Waltz, Two Step, ECS, WCS
 
Absoliučios (angl. Overall) vietos skyrimas

-        Kad būtų skiriama absoliuti (angl. Overall) vieta, šokėjas turi šokti ne mažiau nei nurodytą skaičių šokių:
 
Starter šokėjas – 2 šokiai
Newcomer – 3 šokiai.
Novice, Intermediate ir Advanced – 5 šokiai.
 
Pagrindinės šokių taisyklės
 
-        Starter ir Newcomer galima šokti tik naudojant pagrindinę ritmiką be variacijų, išskyrus tada, kai vienas partneris keičia koją, kad galėtų judėti ta pačia koja kaip kitas partneris arba atvirkščiai. Šiose divizijose pradedama šokti uždaroje pozicijoje.
-        Novice, Intermediate, Advanced šokėjai privalo sušokti ne mažiau kaip vieną kartą pagrindinę ritmiką per kiekvieną muzikos frazę. Šiose divizijose galima pradėti susikabinus bet kokioje pozicijoje.
-        Showcase galima pradėti bet kokioje pozicijoje (net ir nesusikabinus).
 
Pagrindinė šokių ritmika:

Triple Two Step 1, 2 3 ir 4 5 ir 6
Polka 1 ir 2 3 ir 4 5 ir 6 7 ir 8
Night Club 1 2 ir 3 4 ir 5 6 ir 7 8 ir (L GGL GGL GGL GGL GG)
 
Cha cha 1 2 3 4 ir 5 6 7 8 ir
Valsas 1 2 3 4 5 6
Two Step GGLL arba GGL GGL, arba GGGGL L
 
East Coast Swing 1 ir 2 3 ir 4 5 6 arba 1 ir 2 3 4 5 ir 6 7 8 West Coast Swing 1 2 3 ir 4 5 ir 6 arba 1 2 3 ir 4 5 6 7 ir 8
 
-        Showcase – iš anksto paruoštas junginys, kurio intencija interpretuoti muziką. Pradėti šokti galima bet kurioje šokių aikštelės vietoje netrukdant kitam šokėjui.
 
Judesių apribojimai
-        Draudžiama akrobatika (acrobatics), pakėlimai (lifts), apsižergimai ir jojimas (rides), kai nėra vedimo (non-lead patterns), pozicija šonas prie šono nesusikabinus (non-connected side by side patterns) (išskyrus šokant pagrindinį žingsnį į šoną (chasse) šokant cha cha), špagatas, judesiai sėdint ar gulint.
-        Showcase draudžiami judesiai gulint, pakėlimai aukščiau juosmens.
 
 

Partner

 
Amžiaus grupės

-        Junior 0+ (jeigu bent vienas šokėjas yra suaugęs, pora šoka Adult grupėje)
-        Adult 20+
-        Senior 50+ (jeigu bent vienas šokėjas yra suaugęs, pora šoka Adult grupėje)
 
Divizijos

Partner Starter
Partner Experienced
 
Absoliučios (angl. Overall) vietos skyrimas

-        Kad būtų skiriama absoliuti (angl. Overall) vieta, šokėjas turi šokti visus 3 (tris) šokius (nuo 2023 m. – 2 šokius).
 
Dalyviai
-        Partner Starter lygis skirtas pradedantiesiems šokėjams, kurie niekada nėra šokę Partner, Couple ar ProAm divizijose, išskyrus kitose Social divizijose.
-        Partner Experienced skirtas šokėjams, kurie perėjo iš Partner Starter ir visiems, kurie nori šokti šioje kateogrijoje.
-        Užregistravus lyderį ir sekėją, keisti šių pozicijų negalima visus metus.
-        Moteris, kuri užsiregistravo šokti vyro partiją, negali šokti moters partijos visų varžybų
metu.
 
Pagrindinės taisyklės

-        Muzika yra įskaičiuojama.
-        Pradinė pozicija kaip pateikta šokio aprašyme.
-        Partner Starter: privaloma šokti visus žingsnius pagal aprašymą be žingsnių variacijų.
-        Partner Experienced: pirmą kartą privaloma šokį atlikti be variacijų. Variacijos turi nekeisti šokimo krypties ir trukti ne daugiau nei 2 taktus (8 muzikos mušimus, kai metras 4/4, ar 6 muzikos mušimus, kai metras 3/4) reikia šokti be variacijų. Tarp variacijų turi būti 2 taktai šokio pagal aprašymą.
 
Judesių apribojimai

-        Partner Starter: negalima įžangoje šokti žingsnių.
-        Partner Experienced: įžangą galima šokti vietoje vieno žingsnio spinduliu.
-        Draudžiama akrobatika (acrobatics), pakėlimai (lifts), apsižergimai ir jojimas (rides), jeté, čiuožimas keliais, špagatas, kai nėra vedimo (angl. non-lead patterns), judesiai sėdint ar gulint (išskyrus, jeigu tai yra choreografijos dalis).
-        Draudžiami didesni nei 360 laipsnių posūkiai, jei yra spyris (angl. kick) ar kojos svingas.

 

Choreografija

 
Amžiaus grupės

-        Amžiaus apribojimų nėra.
 
Varžybų grupės

                       Beginner
                   Improver/Intermediate
Advanced
 
Dalyviai

-        Galima pristatyti tik vieną šokį vienoje divizijoje.
 
Pagrindinės taisyklės

-        Choreografas pats privalo pristatyti šokį.
-        Tik vienas choreografas gali pristatyti tą patį šokį tose pačiose varžybose.
-        Muzika ir šokio stilius pasirenkami laisvai.
-        Visa choreografinė muzika bus grojama 2 ½ min – DJ nutildo muziką.
-        Registruodamasis į varžybas, choreografas turi pateikti šokio aprašymą (el. būdu doc ar pdf formatu arba atspausdintą 5 egz.), kuriame būtinai turi būti:
 
šokio stilius
šokio pavadinimas,
dūžių skaičius,
intarpai (angl. TAG), nutrūkimai (angl. restart),
šokio lygis,
sienų skaičius.
Aprašymas turi būti pateiktas lietuvių arba anglų kalba.
 
Apranga
 
-        Aprangos apribojimų nėra.  
 
 

Komandos

 
Kategorijos
 
ProLine.
Social Group.
Family.
Showdance.
 

Proline

 
Amžiaus reikalavimai

0–11 m. (Kids)
12–19 m. (Junior)
40 m. ir daugiau (Diamond)
50 m. ir daugiau (Senior)
Bet kokios amžiaus – mišri grupė (Open)
 
Dalyviai
 
-        Profesionalas mokytojas (asistentas) ir šokėjai, šokių kursų lankytojai ( nuo 4 iki 10 šokėjų).
-       Proline komandą yra sudarytų ne daugiau nei 50 procentų šokančių šokėjų Starter Solo kategorijoje kategorijoje
-        Kiekviena komanda turi turėti savo pavadinimą ir varžybose gali tik vieną kartą šokti toje pačioje kategorijoje ir tuo pačiu pavadinimu. Bet kuris grupės narys gali šokti bet kurioje kitoje Starter šokių kategorijoje ir kitoje grupėje (komandoje).
-        Komandos turi įsigyti ir sumokėti metinį varžybų dalyvio mokestį ( 10 Eur).
 
Pagrindinės šokių taisyklės

-        Komanda šoka du šokius: parodomąjį ir privalomąjį.
-        Parodomąjį linijinį šokį pasirenka pati komanda savo nuožiūra. Šokis privalo būti sukurtas linijinių šokių pagrindu ir šokio aprašymus. Privalomasis šokis negali būti šokio kompozicija.
-        Privalomąjį šokį kiekvienais metais parenka KLŠA.
-        Privaloma šokti visus žingsnius pagal aprašymą be žingsnių variacijų.
-        Vertinami abu šokiai.
-        Mokytojas (asistentas) visada šoka komandos priekyje, bet teisėjų nevertinamas.
-        Šokėjai šoka išsirikiavę 2 eilėmis vienas už kito. Jeigu šokių aikštelės erdvė neleidžia šokti dvejomis linijomis šokama trejomis.
-        Vienoje eilėje gali būti 3–4 šokėjai.
-        Jeigu viena eilė susidaro ilgesnė nei kitos, ilgiausia eilė turi būti paskutinė.
 
Judesių apribojimai

-       Negalima įžangoje šokti žingsnių.

 
Muzika

-        Naudojama originali muzika.
-        Šokių trukmė 2 min.
-        Parodomojo šokio muziką būtina atiduoti garso operatoriui prieš pasirodymą.
 
Apranga
-        Nėra specialių reikalavimų rūbams (išskyrus saugumo reikalavimus).
-        Galimi marškinėliai su savo klubo užrašu.
-        Avalynė – pritaikyta šokiams.
-        Negalima naudoti butaforijos (kaukės, ginklai ir pan.).
-        Draudžiamas teatrinis grimas.
 
 

Social Group


Amžiaus reikalavimai
0–11 m. (Kids)
12–19 m. (Junior)
40 m. ir daugiau (Diamond)
50 m. ir daugiau (Senior)
Bet kokios amžiaus – mišri grupė (Open)
 
Dalyviai
-        Pradedantieji (Starter) lygio šokėjai (rekomenduojama nuo 4 iki 10 ).
-        Kiekviena komanda turi turėti savo pavadinimą ir varžybose gali tik vieną kartą šokti toje pačioje kategorijoje ir tuo pačiu pavadinimu. Bet kuris grupės narys gali šokti bet kurioje kitoje Starter šokių kategorijoje ir kitoje grupėje (komandoje).
-        Komandos turi įsigyti ir sumokėti metinį varžybų dalyvio mokestį ( 10 Eur).
 
 
Pagrindinės šokių taisyklės

-        Komanda turi šokti visus 3 Social lygio šokius.
-        Privaloma šokti visus žingsnius pagal aprašymą be žingsnių variacijų.
-        Šokėjai šoka išsirikiavęsusirikiavę 2–3 eilėmis vienas už kito.
-        Vienoje eilėje gali būti 3–4 šokėjai.
Jeigu viena eilė susidaro ilgesnė nei kitos, ilgiausia eilė turi būti paskutinė.
 
Judesių apribojimai

-        Negalima įžangoje šokti žingsnių.
 
Muzika

-        Naudojama originali muzika.
-        Šokio trukmė 2 min.
-        Šokių įstojimas skaičiuojamas.
 
Apranga

-        Nėra specialių reikalavimų rūbams (išskyrus saugumo reikalavimus).
-        Galimi marškinėliai su savo klubo užrašu.
-        Avalynė – pritaikyta šokiams.
-        Negalima naudoti butaforijos (kaukės, ginklai ir pan.).
-        Draudžiamas teatrinis grimas.
 

 

Line Dance Family (šeima)

 
Dalyviai
-        Family Kids – 2, 3 skirtingų kartų šokėjai, turintys giminystės ryšį, tarp kurių jauniausias nuo 0 iki 12 metų. Pvz.: tėvai + vaikai; seneliai + anūkai; tetos, dėdės + dukterėčios, sūnėnai.
-        Family Teen 2, 3 skirtingų kartų šokėjai, turintys giminystės ryšį, tarp kurių jauniausias nuo 13 iki 24 metų. Pvz. tas pats.
-        Family Siblings Junior 2, 3 tos pačios kartos šokėjai, turintys giminystės ryšį, kurių amžius nuo 0 iki 18 metų. Pvz.: broliai, seserys, pusbroliai, pusseserės.
-        Family Siblings Adult 2, 3 tos pačios kartos šokėjai, turintys giminystės ryšį, kurių amžius nuo 19 metų. Pvz.: broliai, seserys, pusbroliai, pusseserės; vyras + žmona.
-        Large Family – 4 ir daugiau skirtingų kartų šokėjų, turinčių giminystės ryšį. Amžiaus apribojimų nėra.
-        Kiekviena grupė / šeima turi turėti savo pavadinimą ir varžybose gali tik vieną kartą šokti toje pačioje kategorijoje ir tuo pačiu vardu.
-        Bet kuris grupės narys gali šokti bet kurioje kitoje šokių kategorijoje ir kitoje grupėje.
 
Pagrindinės šokių taisyklės

-        Grupė / šeima šoka šokį, kurį kiekvienais metais parenka KLŠA.
 
-        Privaloma šokti visus žingsnius pagal aprašymą be žingsnių variacijų.
 
Judesių apribojimai

-        Negalima įžangoje šokti žingsnių.
-        Negalima keistis vietomis.
-        Negalima šokti pasisukus į skirtingas sienas.
 
Muzika

-        Naudojama originali muzika.
-        Šokio trukmė 2 min.
-        Šokio įstojimas skaičiuojamas.
 
Apranga

-        Nėra specialių reikalavimų rūbams (išskyrus saugumo reikalavimus).
-        Galimi marškinėliai su savo klubo, šeimos užrašu.
-        Avalynė – pritaikyta šokiams.
-        Negalima naudoti butaforijos (kaukės, ginklai ir pan.).
-        Draudžiamas teatrinis grimas.

 

Showdance

 
Amžiaus reikalavimai

Mišri grupė (angl. Open) – bet kokio amžiaus.
0– 11 m. (angl. Kids)
12–19 m. (angl. Junior
40 m. ir daugiau (angl. Diamond) – visiems šokėjams 40 metų ir daugiau.
 
Dalyviai

-        Komandą sudaro ne mažiau kaip 2 šokėjai.
-        Kiekviena ShowDance komanda turi turėti savo pavadinimą ir kiekvienose varžybose gali tik vieną kartą šokti toje pačioje kategorijoje ir tik tuo pačiu vardu.
-        Bet kuris komandos narys gali šokti bet kurioje kitoje šokių kategorijoje ir kitoje komandoje.
-        Komandos turi įsigyti ir sumokėti metinį varžybų dalyvio mokestį ( 10 Eur).
 
Judesių apribojimai

-        Nėra jokių judesių apribojimų.
 
Muzika
-        Muziką šokiui pasirenka komanda.
-        Pasirodymo trukmė neribojama.
-        Pasirodymui skirtą muziką būtina atiduoti garso operatoriui prieš pasirodymą.
-        Pasirodymo pradžia skaičiuojama nuo pirmų judesių ar įrašo garsų.
-        Pasirodymo pabaiga – paskutinieji judesiai ar įrašo garsai.
 
Apranga

-        Nėra specialių reikalavimų rūbams (išskyrus saugumo reikalavimus).
-        Reklama ant varžybų kostiumo leidžiama.
-        Galima naudoti butaforiją.
 
__________________________