TAISYKLĖS

 

 Taisyklės sukurtos remiantis GOLD (Global Organisation Of Line Dance) taisyklėmis

I. Kantri ir linijinių šokių asociacija (KLŠA) yra visų KLŠA narių organizuojamų varžybų kontroliavimo institucija.

II. Šokių divizijos
    1. Starter division 
    2. Newcomer division 
    3. Novice division
    4. Intermediate division
    5. Advanced division
    6. Stars division
 
III. Lygiai nuo Starter iki Advanced divizijos - amžiaus kategorijos
    1. Tiny nuo 0 metų +
    2. Kiddie: nuo metų 8 metų +
            I Kiddie: nuo 8 +  (galioja tik Lietuvos varžyboms)
            II Kiddie: nuo 10 +  (galioja tik Lietuvos varžyboms)
    3. Junior: nuo metų 12 metų +
            I Junior: nuo 12 + (galioja tik Lietuvos varžyboms)
            II Junior:  nuo 14 + (galioja tik Lietuvos varžyboms)
    4. Youngster: nuo 16 metų + 
    5. Adult: nuo 20 metų + 
    6. Jade: nuo 30 metų + 
    7. Pearl: nuo 40 metų +
    8. Ruby: nuo 50 metų +
    9. Emerald: nuo 60 metų + 
   10. Platinum: nuo 70 metų +
 
IV. Žvaigždžių divizija (Stars) / Amžiaus kategorijos
    1. Prime Star: iki 20 metų
    2. Elite Star: 20 metų +
    3. Grand Star: 30 metų +
    4. Majestic Star: 40 metų +
    5. Imperial Star: 50 metų +
 
V. Žvaigždžių porų divizija (Stars couple) / Amžiaus kategorijos
    1. Blooming Star: iki 20 metų
    2. Ultimate Star: nuo 20 metų +
    3. Sublime Star: nuo 30 metų +
    4. Divine Star: nuo 40 metų +
    5. Amazing Star: nuo 50 metų +
 
VI. Žvaigždių Pro-Am divizija 
     Shining star
 
VII. Choreografijos divizija
     Newcomer
     Novice/Intermediate
     Advanced
Varžybose vienoje kategorijoje gali būti ne daugiau, kaip vienas šokis
 
VIII. Komandų divizija / Amžiaus kategorija
     Open Team ( 1 divizija visoms amžiaus grupėms)
 
IX. Taškų sistema norint pereiti į Pažengusiųjų (Advanced) lygį ir  į Žvaigždžių (Stars) Lygį
     Nuo Vidutinio (Intermediate) iki Pažengusiojo (Advanced) lygio
     Reikia surinkti 6 taškus
  •        Privalomi 2 taškai Classic line ir 2 taškai Open Line divizijose 
  •        Paskutiniai 2 taškai yra laisvai pasirenkami (Classic arba Open klasėse)
  •        Jeigu jie varžosi Showcase divizijoje ir laimi, kaip Intermediate lygio šokėjas, tuomet jie pasiima taškus su savimi į Advanced lygį.

Advanced lygis pereina į Stars žvaigždžių lygį

  •        Reikia surinkti 12 taškų  (6 taškai Classic Line / Open Line lygiuose ir  6 taškai Showcase Classic Line / Showcase Open Line lygiuose.
 
Nuo 2020 m. baudos varžybose turi įtaką rezultatams.
Nuo 2022 m. yra pasikeitę kai kurie baudų kodai.
Vieno teisėjo sprendimu skiriamos baudos:
Rezultatas mažinamas 1 vieta:
C – kostiumas ir išvaizda neatitinka taisyklių reikalavimų
B – nesilaikoma šokio aprašymo (taikoma tik solo, Partner ir divizijoms su vežimėliais)
F – nesilaikoma šokio krypties, pažeidžiama kito šokėjo erdvė
U – elgiamasi nepriimtinai
M – naudojami neleistini judesiai
T – nesilaikoma ritmo reikalavimų (taikoma tik Couple, ProAm ir ProPro divizijoms)
Teisėjų kolegijos sprendimu skiriama bauda:
X – skiriama paskutinė vieta arba diskvalifikacija, jeigu atsiranda ypatingų trukdžių