PROLINE KOMANDA

 

PROLINE KOMANDA


2022 

Privalomieji šokiai rasite čia:
Social
Kids
 
 

Amžiaus reikalavimai :
Šokėjo amžius nustatomas pagal tai, kiek metų šokėjui yra arba sukaks einamaisiais metais:
0–9 m. (Kids)
10–17 m. (Junior)     
40 m. ir daugiau (Diamond)        
Bet kokios amžiaus – mišri grupė (Open)

Dalyviai :
Profesionalas mokytojas (asistentas) ir šokėjai, šokių kursų lankytojai (nuo 4 iki 10 šokėjų).
Komandoje gali šokti tik pradedančiųjų (Social) lygio šokėjai.
Kiekviena komanda turi turėti savo pavadinimą ir varžybose gali tik vieną kartą šokti toje pačioje kategorijoje ir tuo pačiu pavadinimu. Bet kuris grupės narys gali šokti bet kurioje kitoje Social šokių kategorijoje ir kitoje grupėje (komandoje).

Pagrindinės šokių taisyklės :
Komanda šoka du šokius: parodomąjį ir privalomąjį.
Parodomąjį linijinį šokį pasirenka pati komanda savo nuožiūra.
Privalomąjį šokį kiekvienais metais parenka KLŠA.
Privaloma šokti visus žingsnius pagal aprašymą be žingsnių variacijų.
Vertinami abu šokiai.
Mokytojas (asistentas) visada šoka komandos priekyje, bet teisėjų nevertinamas.
Šokėjai šoka susirikiavę 2–3 eilėmis vienas už kito.
Vienoje eilėje gali būti 3–4 šokėjai. 2 šokėjai vienoje eilėje gali būti, jei komandoje šoka mažiau nei 6 šokėjai.
Jeigu viena eilė susidaro ilgesnė nei kitos, ilgiausia eilė turi būti paskutinė.


Judesių apribojimai :

Negalima įžangoje šokti žingsnių.

Muzika :
Naudojama originali muzika (privalomojo šokio).
Šokių trukmė 2 min.
Šokių įstojimas skaičiuojamas.

Apranga :
Nėra specialių reikalavimų rūbams (išskyrus saugumo reikalavimus).
Galimi marškinėliai su savo klubo užrašu.
Avalynė – pritaikyta šokiams.
Negalima naudoti butaforijos (kaukės, ginklai ir pan.).
Draudžiamas teatrinis grimas.