Varžybų taisyklės

 
Taisyklės sukurtos remiantis Pasaulinės kantri šokių federacijos (WCDF) taisyklėmis
I. Kantri ir linijinių šokių asociacija (KLŠA) yra visų KLŠA narių organizuojamų varžybų kontroliavimo institucija.

II. Taisyklių taikymas
       1.    Šios taisyklės taikomos visoms KLŠA varžyboms.
       2.    Kai kuriems renginiams gali būti išleidžiamos papildomos taisyklės.

III. Šokių sezonas ir kvalifikacinis periodas.
       1.    Šokių sezonas prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
       2.    Perėjimo į aukštesnį lygį taškų įskaitymo kvalifikacinis periodas – 3 metai (einamieji ir dveji praėjusieji).

IV. Linijinių šokių lygiai ir rungtys:
       1.   Pradedančiųjų (angl. Social).
       2.   I lygio (angl. Classic Newcomer).
       3.   II lygio (angl. Classic Novice).
       4.   III lygio (angl.  Classic Intermediate).
       5.   IV lygio (angl. Classic Advanced).
       6. Improvizacija ( angl. Renegade).
       7. Choreografija.
 
V. Perėjimas iš vieno kvalifikacijos lygį į kitą.
Dalyvaujantiems šalies varžybose šokėjams užskaitomas turimas Pasaulinės kantri šokių federacijos (WCDF) kvalifikacijos lygis. Šalies varžybose įgytas kvalifikacijos lygis tarptautinėse varžybose negalioja.
       1.   Šokėjas pereina į aukštesnį lygį, kai surenka reikiamą kiekį kvalifikacijos taškų.
       2.   Šokėjas turi pereiti į žemesnį lygį, jei nedalyvauja varžybose 2 (dvejus) metus ir vėl pradeda šokti varžybose
            (išskyrus  I lygį (angl. Classic Newcomer).
       3.   Šokėjas gali pereiti į žemesnį lygį, kai iš jaunesnio amžiaus grupės pereina į vyresnio amžiaus grupę.

VI. Amžiaus grupės.
       1.   0 – 9 m. (angl. Primary).      
       2.   10 – 13 m. (angl. Jr. Youth).         
       3.   14 – 17 m. (angl. Jr. Teen).           
       4.   Virš 18 m. (angl. Open).            
       5.   Virš 30 m. (angl. Crystal).             
       6.   Virš 40 m. (angl. Diamond).       
       7.   Virš 50 m. (angl. Silver).              
       8.   Virš 60 m. (angl. Gold).                
 
VII. Grupės ir komandos.
       1.   Maža grupė - 2, 3 ar 4 šokėjai.
       2.   Didelė grupė - 5, 6 ar 7 šokėjai.
       3.   Komanda ( Line, Partner, Cabaret ) - 8 ir daugiau šokėjų.
       4.   Showtime
       5.   Pradedančiųjų (Social) komanda - 4 ir daugiau šokėjų.

Mišri (angl. Open) - bet kokio amžiaus.
Iki 18 m. (angl. Junior) – visiems šokėjams mažiau nei 18 m.
Virš 40 m. (angl. Diamond) – visiems šokėjams daugiau nei 40 m.
 
VIII. Lyčių reikalavimai.
       1.    Klasikiniuose linijiniuose šokiuose varžosi moterys prieš moteris, vyrai prieš vyrus.
       2.   Grupėse ir komandose gali būti bet kokios šokėjų pagal lytį proporcijos.
 
IX. Profesionalų statusas.
       1.    Šokių mokytojai ir šokių mokytojų asistentai šoka ne žemesniame kaip II lygyje (angl. Classic Novice).
 
X. Varžybų procedūra.
       1.    Varžyboms KLŠA skiria varžybų komisarą (direktorių).
       2.    Varžybų tvarkaraštis paskelbiamas likus ne mažiau kaip savaitei iki varžybų.
       3.    Šokėjai privalo prisistatyti varžybų koordinatoriui prieš 15 min. iki varžybų.
       4.    Varžybų koordinatorius nurodo šokėjo vietą aikštelėje.
       5.    Šokėjai, nesantys kviečiant šokti, gali būti diskvalifikuoti tame šokyje.
       6.    Visais atvejais varžybų komisaro (direktoriaus) sprendimas yra lemiamas.
       7.    Varžybose teisėjams neleidžiama vertinti savo pirmos eilės giminių (tėvų, vaikų, sutuoktinių, , brolių, seserų).
 
XI. Varžybų organizavimo tvarka.
       1.    Teisę organizuoti varžybas, KLŠA nariui pareiškus norą, suteikia KLŠA.
       2.    Varžybos įtraukiamos į varžybų tvarkaraštį ir skelbiamos visiems KLŠA nariams.
       3.    Varžybas sudaro atrankiniai turai ir finalai.
       4.    Varžybose kiekvienas šokis vertinamas atskirai ir į finalą vedama atskirai po kiekvieno šokio.
       5.    Absoliuti (angl. Overall) vieta skiriama pagal užimtas vietas 3-jų (pradedančiųjų (angl. Social) lygyje) ir 5-ių (kituose lygiuose) šokių finaluose.
       6.    Vienu metu šokančiųjų aikštelėje skaičius priklauso nuo aikštelės dydžio, bet ne daugiau nei 12 šokėjų.
       7.    Šokama 2 (dviem) linijom.
       8.    Teisėjų vertinimas slaptas.
 
XII. Šokių aikštelė.
       1.   Visiems varžybų dalyviams turi būti sudaryta galimybė parepetuoti varžybų šokius šokių aikštelėje prieš varžybas.
       2.   Varžybų koordinatoriui nurodžius šokėjo vietą aikštelėje, šokio metu jis turi judėti aprašyme nustatytomis kryptimis,
             išlaikydamas nepakitusią savo padėtį kitų varžybų dalyvių  atžvilgiu ir, darydamas variacijas, neįsibrauti į kito šokėjo erdvę.
 
XIII. Varžybų šokiai.
       1.   Pradedančiųjų (angl. Social) lygio varžybų šokius (3 (tris) skirtingų stilių šokius) parenka varžybų organizatoriai.
       2.   Aukštesniuose lygiuose šokami KLŠA patvirtinti  šokiai.

XIV. Varžybų rūbai ir avalynė.
       1.   Pradedančiųjų (angl. Social) lygio varžybose nėra specialių reikalavimų rūbams ( išskyrus saugumo reikalavimus), avalynė  turi būti tinkama šokiams.
       2.  Aukštesnio lygio varžybose šokama specialiais kantri šokių batais( išskyrus Funky ), ir rūbai turi atitikti atliekamo šokio stilių.