SOCIAL GROUP

 

SOCIAL GROUP 
 

Privalomieji šokiai rasite čia:
 
Amžiaus reikalavimai:
Šokėjo amžius nustatomas pagal tai, kiek metų šokėjui yra arba sukaks einamaisiais metais:
0–9 m. (Kids)
10–17 m. (Junior)     
40 m. ir daugiau (Diamond)        
Bet kokios amžiaus – mišri grupė (Open)
 
Dalyviai:
Profesionalas mokytojas (asistentas) ir šokėjai, šokių kursų lankytojai (nuo 4 iki 10 šokėjų).
Komandoje gali šokti tik pradedančiųjų (Social) lygio šokėjai.
Kiekviena komanda turi turėti savo pavadinimą ir varžybose gali tik vieną kartą šokti toje pačioje kategorijoje ir tuo pačiu pavadinimu. Bet kuris grupės narys gali šokti bet kurioje kitoje Social šokių kategorijoje ir kitoje grupėje (komandoje).
Komandos kapitonas turi būti užsiregistravęs kaip KLŠA varžybų dalyvis ir sumokėję metinį varžybų dalyvio mokestį (6 Eur).

Pagrindinės šokių taisyklės:
Komanda turi šokti visus 3 Social lygio šokius.
Privaloma šokti visus žingsnius pagal aprašymą be žingsnių variacijų.
Mokytojas (asistentas) visada šoka komandos priekyje, bet teisėjų nevertinamas.
Šokėjai šoka susirikiavę 2–3 eilėmis vienas už kito.
Vienoje eilėje gali būti 3–4 šokėjai. 2 šokėjai vienoje eilėje gali būti, jei komandoje šoka mažiau nei 6 šokėjai.
Jeigu viena eilė susidaro ilgesnė nei kitos, ilgiausia eilė turi būti paskutinė.

Judesių apribojimai:
Negalima įžangoje šokti žingsnių.

Muzika:
Naudojama originali muzika.
Šokio trukmė 2 min.
Šokių įstojimas skaičiuojamas.

Apranga:
Nėra specialių reikalavimų rūbams (išskyrus saugumo reikalavimus).
Galimi marškinėliai su savo klubo užrašu.
Avalynė – pritaikyta šokiams.
Negalima naudoti butaforijos (kaukės, ginklai ir pan.).
Draudžiamas teatrinis grimas.