Grupės ir komandos

 

Grupės ir komandos

 
 
 
GRUPĖS
 
Amžiaus reikalavimai : 
Šokėjo amžius nustatomas pagal tai, kiek metų šokėjui yra arba sukaks einamaisiais metais.
Junior – visiems mažiau nei 18 m.
Open – visiems 18 ar daugiau m.
 
Dalyviai : 
Kiekviena grupė  turi turėti savo pavadinimą ir varžybose gali tik vieną kartą šokti toje pačioje kategorijoje ir tuo pačiu pavadinimu. Grupė, besivaržanti keliose kategorijose, turi paruošti skirtingus pasirodymus su skirtinga muzika ir choreografija.
Bet kuris grupės  narys gali šokti bet kurioje kitoje šokių kategorijoje ir kitoje grupėje.
Grupių kapitonai turi būti užsiregistravę kaip asociacijos varžybų dalyviai ir sumokėję metinį varžybų dalyvio mokestį (6 Eur)
 
Pagrindinės taisyklės :
Šokiui ar šokių kompozicijai muziką pasirenka grupės. 
Galima naudoti linijinį, solo ar porinį šokimą pasirinktinai, bet šokimas porose neturi viršyti 50 % viso šokio. Šokio aprašymo nereikia.
 
Judesių apribojimai :
Draudžiami pakėlimai, akrobatika, tilteliai, judesiai sėdint ar gulint, šuoliai ir jetė su posūkiu.
 
Muzika :
Pasirodymo trukmė 4–7 min.
Grupės programoje gali būti iki 50 % ne kantri muzikos. 
Pasirodymui skirta muzika atiduodama garso operatoriui jam patogiu formatu prieš 1 val. iki pasirodymo. Pateikiant garso įrašą, turi būti nurodytas grupės pavadinimas ir  varžybų kategorija.
Pasirodymo pradžia skaičiuojama nuo pirmų judesių ar įrašo garsų. Pasirodymo pabaiga – paskutinieji judesiai ar įrašo garsai.
Komandai, nesilaikančiai muzikos trukmės reikalavimų, skiriama paskutinė vieta.
 
Apranga : 
Grupė privalo turėti varžybų aprangą.
Avalynė –  tinkama šokiams.
Bendras kostiumo vaizdas turi atitikti kantri stilių.
Vyrams privalomos kaubojiškos skrybėlės.
Moterims, merginoms ir mergaitėms privaloma dėvėti pėdkelnes ir kelnaites, jei šokio metu jos matomos.
Reklama ant varžybų kostiumo neleidžiama.
Leidžiami žėrintys papuošimai ir medžiagos.
Negalima naudoti jokios butaforijos (kaukės, ginklai ir pan.). Draudžiamas teatrinis grimas. 
 
PRADEDANČIŲJŲ SOCIAL KOMANDA (4 IR DAUGIAU ŠOKĖJŲ)
(anglų kalbos SOCIAL TEAM)
 
Amžiaus reikalavimai :
Šokėjo amžius nustatomas pagal tai, kiek metų šokėjui yra arba sukaks einamaisiais metais.
Junior – visiems mažiau nei 18 m.
Open – visiems 18 ar daugiau m.
 
Dalyviai :
Komandoje gali šokti tik pradedančiųjų (Social) lygio šokėjai.
Kiekviena komanda turi turėti savo pavadinimą ir varžybose gali tik vieną kartą šokti toje pačioje kategorijoje ir tuo pačiu vardu.
Komanda, besivaržanti keliose kategorijose, turi paruošti skirtingus pasirodymus su skirtinga muzika ir choreografija.
Komandos kapitonas turi būti užsiregistravęs kaip KLŠA varžybų dalyvis ir sumokėję metinį varžybų dalyvio mokestį (6 Eur).
 
Pagrindinės taisyklės :
Šokiui ar šokių kompozicijai muziką pasirenka komandos. 
Galima naudoti linijinį, solo ar porinį šokimą  pasirinktinai, bet šokimas porose neturi viršyti 50 % viso šokio.
Šokio aprašymo nereikia.
 
Judesių apribojimai : 
Draudžiami pakėlimai, nešimai, akrobatika, tilteliai, judesiai sėdint ar gulint, šuoliai ir jetė.
 
Muzika :
Pasirodymo trukmė 4–7 min. Komandos programoje gali būti iki 50 % ne kantri muzikos.  
Pasirodymui skirta muzika atiduodama garso operatoriui jam patogiu formatu prieš 1 val. iki pasirodymo. Pateikiant garso įrašą, turi būti nurodytas grupės pavadinimas ir  varžybų kategorija.
Pasirodymo pradžia skaičiuojama nuo pirmų judesių ar įrašo garsų. Pasirodymo pabaiga – paskutinieji judesiai ar įrašo garsai.
Komandai, nesilaikančiai muzikos trukmės reikalavimų, skiriama paskutinė vieta.
 
Apranga :
Nėra specialių reikalavimų rūbams (išskyrus saugumo reikalavimus).
Avalynė  turi būti tinkama šokiams.
 
LINE DANCE FAMILY (ŠEIMA)
 
Dalyviai : 
Family Kids – 2, 3 skirtingų kartų šokėjai, turintys giminystės ryšį, tarp kurių jauniausias nuo 0 iki 12 metų. Pvz.: tėvai + vaikai; seneliai + anūkai; tetos, dėdės + dukterėčios, sūnėnai.
Family  Teen – 2, 3 skirtingų kartų šokėjai, turintys giminystės ryšį, tarp kurių jauniausias nuo 13 iki 24 metų. Pvz. tas pats.
Family Siblings Junior – 2, 3 tos pačios kartos šokėjai, turintys giminystės ryšį, kurių amžius nuo 0 iki 18 metų. Pvz.: broliai, seserys, pusbroliai, pusseserės.
Family Siblings Adult – 2, 3 tos pačios kartos šokėjai, turintys giminystės ryšį, kurių amžius nuo 19 metų. Pvz.: broliai, seserys, pusbroliai, pusseserės; vyras + žmona.
Large Family – 4 ir daugiau skirtingų kartų šokėjų, turinčių giminystės ryšį. Amžiaus ribojimų nėra.

Kiekviena grupė / šeima FAMILY  turi turėti savo pavadinimą ir varžybose gali tik vieną kartą šokti toje pačioje kategorijoje ir tuo pačiu vardu.
Bet kuris grupės  narys gali šokti bet kurioje kitoje šokių kategorijoje ir kitoje grupėje.

Pagrindinės šokių taisyklės :
Grupė / šeima šoka šokį, kurį kiekvienais metais parenka KLŠA.
Privaloma šokti visus žingsnius pagal aprašymą be žingsnių variacijų.

Judesių apribojimai : 
Negalima įžangoje šokti žingsnių.
Negalima keistis vietomis.
Negalima šokti pasisukus į skirtingas sienas.

Muzika :
Naudojama originali muzika.
Šokio trukmė 2 min.
Šokio įstojimas skaičiuojamas.

Apranga :
Nėra specialių reikalavimų rūbams (išskyrus saugumo reikalavimus).
Galimi marškinėliai su savo klubo, šeimos užrašu.
Avalynė – pritaikyta šokiams.
Negalima naudoti butaforijos (kaukės, ginklai ir pan.).
Draudžiamas teatrinis grimas.
 
SHOWTIME
 
Amžiaus reikalavimai :
Šokėjo amžius nustatomas pagal tai, kiek metų šokėjui yra arba sukaks einamaisiais metais:
0–9 m. (Kids)
10–17 m. (Junior)     
40 m. ir daugiau (Diamond)        
Bet kokios amžiaus – mišri grupė (Open)
 
Dalyviai :
Kiekviena Showtime komanda turi turėti savo pavadinimą ir kiekvienose varžybose gali tik vieną kartą šokti toje pačioje kategorijoje ir tuo pačiu pavadinimu. 
Bet kuris komandos narys gali šokti bet kurioje kitoje šokių kategorijoje ir kitoje komandoje.
Komandos kapitonas turi būti užsiregistravęs kaip KLŠA varžybų dalyvis ir sumokėję metinį varžybų dalyvio mokestį (6 Eur).
 
Pagrindinės taisyklės :
Muziką šokiui pasirenka komandos. 
Galima naudoti linijinį, solo ar porinį šokimą pasirinktinai bet kokia proporcija.
Šokio aprašymo nereikia.
 
Judesių apribojimai :
Nėra jokių judesių apribojimų.
 
Muzika :
Pasirodymo trukmė 3–10 min.
Muzikos pasirinkimas be apribojimų. 
Pasirodymui skirta muzika atiduodama garso operatoriui jam patogiu formatu prieš 1 val. iki pasirodymo. Pateikiant garso įrašą, turi būti nurodytas grupės pavadinimas ir  varžybų kategorija.
Pasirodymo pradžia skaičiuojama nuo pirmų judesių ar įrašo garsų. Pasirodymo pabaiga – paskutinieji judesiai ar įrašo garsai (išskyrus uždangos nusileidimą).
Komandai, nesilaikančiai muzikos trukmės reikalavimų, skiriama paskutinė vieta.
 
Apranga :
Nėra specialių reikalavimų rūbams (išskyrus saugumo reikalavimus).
Reklama ant varžybų kostiumo neleidžiama.
Galima naudoti butaforiją.
Dekoracijų ir rekvizito sustatymas ir išnešimas iš šokių aikštelės negali trukti daugiau kaip po 3 min.
 
SHOWDANCE
 
Amžiaus reikalavimai :
Šokėjo amžius nustatomas pagal tai, kiek metų šokėjui yra arba sukaks einamaisiais metais:
0–9 m. (Kids)
10–17 m. (Junior)     
40 m. ir daugiau (Diamond)        
Bet kokios amžiaus – mišri grupė (Open)
 
Dalyviai :
Komandą sudaro ne mažiau kaip 2 šokėjai.
Komandos kapitonas turi būti užsiregistravęs kaip KLŠA varžybų dalyvis.
Kiekviena Show Dance komanda turi turėti savo pavadinimą ir kiekvienose varžybose gali tik vieną kartą šokti toje pačioje kategorijoje ir tik tuo pačiu vardu.
Bet kuris komandos narys gali šokti bet kurioje kitoje šokių kategorijoje ir kitoje komandoje.

Pagrindinės šokių taisyklės :
Muziką šokiui pasirenka komandos .
Galima naudoti linijinį, solo ar porinį šokimą pasirinktinai bet kokia proporcija.
Šokio aprašymo nereikia.

Judesių apribojimai :
Nėra jokių judesių apribojimų.

Muzika :
Pasirodymo trukmė 2 - 4 min.
Muzikos pasirinkimas be apribojimų.
Pasirodymui skirtą muziką būtina atiduoti garso operatoriui prieš 1 val. iki varžybų. Ant  kompaktinės plokštelės (CD) turi būti nurodytas komandos pavadinimas ir varžybų grupė.
Pasirodymo pradžia skaičiuojama nuo pirmų judesių ar įrašo garsų. Pasirodymo pabaiga – paskutinieji judesiai ar įrašo garsai.
Komandai nesilaikančiai muzikos trukmės reikalavimų skiriama paskutinė vieta.

Apranga :
Nėra specialių reikalavimų rūbams (išskyrus saugumo reikalavimus).
Reklama ant varžybų kostiumo neleidžiama.
Galima naudoti butaforiją .
 
PROLINE SOCIAL KOMANDA
 
2018 m. bandomasis laikotarpis

Amžiaus reikalavimai :
Šokėjo amžius nustatomas pagal tai, kiek metų šokėjui yra arba sukaks einamaisiais metais:
0–9 m. (Kids)
10–17 m. (Junior)     
40 m. ir daugiau (Diamond)        
Bet kokios amžiaus – mišri grupė (Open)

Dalyviai :
Profesionalas mokytojas (asistentas) ir šokėjai, šokių kursų lankytojai (nuo 4 iki 10 šokėjų).
Komandoje gali šokti tik pradedančiųjų (Social) lygio šokėjai.
Kiekviena komanda turi turėti savo pavadinimą ir varžybose gali tik vieną kartą šokti toje pačioje kategorijoje ir tuo pačiu pavadinimu. Bet kuris grupės narys gali šokti bet kurioje kitoje Social šokių kategorijoje ir kitoje grupėje (komandoje).

Pagrindinės šokių taisyklės :
Komanda šoka du šokius: parodomąjį ir privalomąjį.
Parodomąjį linijinį šokį pasirenka pati komanda savo nuožiūra.
Privalomąjį šokį kiekvienais metais parenka KLŠA.
Privaloma šokti visus žingsnius pagal aprašymą be žingsnių variacijų.
Vertinami abu šokiai.
Mokytojas (asistentas) visada šoka komandos priekyje, bet teisėjų nevertinamas.
Šokėjai šoka susirikiavę 2–3 eilėmis vienas už kito.
Vienoje eilėje gali būti 3–4 šokėjai. 2 šokėjai vienoje eilėje gali būti, jei komandoje šoka mažiau nei 6 šokėjai.
Jeigu viena eilė susidaro ilgesnė nei kitos, ilgiausia eilė turi būti paskutinė.

Judesių apribojimai :
Negalima įžangoje šokti žingsnių.

Muzika :
Naudojama originali muzika (privalomojo šokio).
Šokių trukmė 2 min.
Šokių įstojimas skaičiuojamas.

Apranga :
Nėra specialių reikalavimų rūbams (išskyrus saugumo reikalavimus).
Galimi marškinėliai su savo klubo užrašu.
Avalynė – pritaikyta šokiams.
Negalima naudoti butaforijos (kaukės, ginklai ir pan.).
Draudžiamas teatrinis grimas.